Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1428 Pisarz: 29 Numer roty: 891
Krzinky. Rota, qua iurabit nobilis Albertus de Krzinky erga Michaelem de Vislawice ad proximos terminos particulares:

Ta
ko mý etc. yako czʃom wʃzyøl
dwoye koný michalowý thom
wʃzyøl wʃwem zapuʃcze [zagayo]
wywolanem powywolanÿu voʃz
nego.