Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1428 Pisarz: 29 Numer roty: 890
Vangerske. Rota, qua iurabit nobilis Johannes de Vangerske erga Michaelem de Vislawice ad proximos terminos particulares:

Tako my etc. yakom [nyech]
nyecaʃal yachacz namychalo
wø dzedzynø y vʃczwa[ʃ]cz ʃwy
nyø y kernoza, aný vʃcz
wawʃzy wroczonoʃzye wmoý
dom