Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1428 Pisarz: 29 Numer roty: 887
Induccio Nadarszice:

yako tho ʃwyadczø yako trzy latha
mynøla nyʃz pozwa[lo](la) (haka ) ocztyrzi
grziwný rancoyemʃtwa ydze[dz]ʃzanczý groʃzew ʃzyrokich groʃzy
[yakoʃz poʃwem bracz] Goʃlawa
y ýaroʃlawa yakoʃz bili ranczi
li Micolayewy gyey brathu ro
dzonemu


Testes nobilis Goslai et Jaroslai de Nadarszicze erga Annam de Poznania heredem de Falicowice: primus Mathias de Zolcze filius Toch, secundus Bartholomeus de Zolcze, tercius Jacussius Grawda de Vangri, quartus Jacussius de Nadarszice, filius Swyanthoslai, quintus Symon de Zolcze, filius Pyotrkonis, sextus Goslaus de Zolcze.