Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1428 Pisarz: 29 Numer roty: 884
Cancellarius. Rota, qua iurabit venerabilis dominus Nicolaus de Gorka cancellarius Poznaniensis erga Barthossium et Petrum de Magna Pyrzchno ad proximos terminos particulares:

Tako mÿ etc. yako czʃo moý
rzanczya wʃzyøl ʃedmýoro kony
y dwa [woʃÿ] vozy ydwe ʃzye
kyrze y noʃz yʃzyodlo Barthoʃze
vý a pyotrowy tho wzʃyøl wmem
prawem zapuʃcze aoný røbili