Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1428 Pisarz: 29 Numer roty: 879
Rota:

yako tho ʃwyadczø yako bodzek nyeobyeczal dacz dzeʃzanczy grzywen pýotrowý ʃlachczinʃke
mu napomocz placzicz pacoʃza


Testes nobilis Bodzkonis de Grodzecz contra Petrassium de Slachczino: primus Andreas de Scrzinký, secundus Gnýewomýr de Budzýlowo, tercius Nicolaus de Sdzýchowycze, quartus Petrus de Jaroslawký, quintus Johannes de Wýszlawýcze, sextus Jacussius Ganszorowo.