Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1428 Pisarz: 29 Numer roty: 874
Jaroczino. Rota, qua iurabit nobilis Mathias de Jaroczino erga Nikel familiarem nobilis Symonis de Coszuthi ad proximos terminos particulares post festum sancti Johannis Baptiste proximum:

Tako mý etc. yako
moý oczecz nyepobral pʃzeny
cze niclewemu oczʃu yma
czerzi yako trzi grzywnÿ.