Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1428 Pisarz: 29 Numer roty: 872
Rota. Pyotrowo testes:

yako tho ʃwyadczø yako Maczek
pyotrowʃky nyeprzedal liʃzek
p Barthoʃzewy any gego Czczi
czʃo vnýego zaʃtaný aný tego
vʃzitka ma.


Testes nobilis Mathie de Pyotrowo contra Barthossium civem de Pysdry: primus Swyansko de Vigrosowo, secundus Nicolaus de Rzewanchowo, tercius Jacussius Mroczkowicz de Staw, quartus Clemens de Staw, quintus Bronissius de Scampe, sextus Albertus de Pyotrowice.