Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1428 Pisarz: 29 Numer roty: 870
Brudzewo. Testes nobilis Sandiuogii de Brudzewo contra nobilem Johannem de Brudzewo: primus Ozias de Modlibogowice, secundus Cristinus de Carschý, tercius Nicolaus olim de Baszcowo, quartus Warsz de Golczino, quintus Jacussius de Zlewodi, sextus Mathias de Falicowice — Rota:

Tako nam etc. yako tho ʃwyadczimi
yaco ottego Copcza czoʃz pyrzwý
copyecz wÿÿawʃchy zbrudzewa
naleweÿ rancze ottego copcza do
drugego copcza czoʃz leʃzy [co] concz
ogroda pana Sandzywogewego ieʃt tho pana Sandzýwogewa
lanca yʃzemýa athamuʃzø do
ʃtala prawim dzalem k yego dzel
nyczý trzidzeʃczý lath dobrowolnye