Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1427 Pisarz: 29 Numer roty: 868
Item eadem domina Dobeslawa de Slunczice iurabit ad proximos terminos particulares contra Vincencium de ibidem, in quo sibi fidem non adhibebit pro restitucione rerum domesticalium et frumentum:

Tako mý etc. ÿakom ja nyeʃa
chowala wyanczeÿ Bidla a nÿ
wʃzyøla domowich rzeczý ged
no czʃom vroczila, ani ʃzitha
yedno czʃom viʃznala.