Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1427 Pisarz: 29 Numer roty: 867
Bloszeyewo. Rota, qua iurabit strennuus Andreas de Bloszeyewo contra Albertum opidanum de Bnin ad proximos terminos particulares:

Tako
mÿ etc. yako czʃom wʃczyøgnøl
woýczecha thom wʃczyøgnøl aon
røbil wmeý ʃzoný zapuʃcze.