Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1427 Pisarz: 29 Numer roty: 866
Wyslawice. Rota, qua iurabit nobilis Michael de Wyslawice erga nobilem Pacossium de Jaroslawky olim, ad proximos terminos particulares:

Tako my yako czʃom rą
czil zawoyczecha zatrzi grziwný
pacoʃʃzewy, ʃtego mÿe woy
czech wyprawil