Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1427 Pisarz: 29 Numer roty: 865
Rota, qua iurabit dictus Johannes de Wyslawýcze:

Takomu p.b.
ýʃzwýanthý + ÿakom nÿepobý
mÿchalowÿ ganʃzÿ anÿ Szwÿ
nÿ anÿ ýuncza aný gÿch
othemnýe ʃtradze