Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1427 Pisarz: 29 Numer roty: 863
Grabowyecz. Rota, qua iurabit nobilis Bartholomeus de Grabowyecz contra Albertum de ibidem ad proximos terminos particulares:

Tako
my ÿako woýczechowø otrzedzø
ʃtrul mýʃzye vol yako kopa y
otnyegogo ʃtradzø