Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1427 Pisarz: 29 Numer roty: 860
Malochowo. Rota, qua iurabit nobilis Thomko de Malochowo contra Janussium de Falicowice et eius homines ad proximos terminos particulares:

Tako mý
etc. yakom zaýøl (yʃzczeladzø) na crolewʃke dzedzine zacopczi [wloka
ch] podwa raʃÿ oʃmdzeʃzanth
y oʃmýoro dobitka yʃz pa
ʃzýon tego dnýa wlokach