Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1427 Pisarz: 29 Numer roty: 858
Rota:

(ʃwyatczø) yako Maczek nyecradl ʃplewcamÿ
ʃwymi prziaczýolmý anÿ ʃnymi po
ʃzywal cradzonich rzeczy any cra
dzonich rzeczi vʃzitka ma


Testes Mathie de Staw contra dominum burgrabium Kalisiensem etc.: primus Andreas de Falicowice, secundus Nicolaus de Staw, tercius Nicolaus de Brudzewo, quartus Jacobus de Falicowice, quintus Mathias de Vola domini episcopi, sextus Michael de Vola — — —