Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1427 Pisarz: 29 Numer roty: 856
Falicowice. Rota, qua iurabit nobilis Vincencius de Falicowice contra Andream fabrum de Melszino ad proximos terminos particulares:

yako czʃo wʃczyø
gnøl moý pacholek dwoye koný
Jandrzeyewý tho wʃczyøgnøl
a on gedze pomeý løcze za
ploty