Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1427 Pisarz: 29 Numer roty: 854
Cosczanky. Rota, qua iurabit nobilis Jaroslaus de Cosczanky contra Paszkonem de Slupcza ad proximos terminos particulares:

yakom
nyerâczil paʃzkowi zatrzi grziwny