Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1427 Pisarz: 29 Numer roty: 851
Rota, qua iurabit nobilis Nicolaus de Falicowice ad proximos terminos particulares contra Michalem kmethonem de Falicouice:

Ta
ko mý etc. yako[m] czʃom wʃzyøl
konýe mýchalowý thom wʃzyøl
aon gedze ʃcrolewʃkego laʃa
a rabil zagraniczami