Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1427 Pisarz: 29 Numer roty: 850
Bardo. Rota, qua iurabit nobilis Olbracht de Bardo contra magnificum Mathiam Naclensem ad proximos terminos particulares:

Tako my etc. yakom Ja nye
wʃzÿøl kmýeczich pyenandzi
za wrzoʃzdø a nim othi pyenâdze
roku vpana nakelʃkego pro
ʃil.