Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1427 Pisarz: 29 Numer roty: 847
Eadem. Item idem contra eundem habet iurare eodem die:

Tako mý pan poznanʃky nye
poʃziczil ʃedmÿ adwadzeʃcza [grzi
wen] ʃlotich vangerʃkich a
nych mu gich wynowath