Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1427 Pisarz: 29 Numer roty: 846
Eadem. Item idem Mathias iurare debet contra eundem dominum Przedpelk ad eosdem terminos particulares post Penthecostes:

Tako
etc. yakomÿ pan poznanʃky
nyepoʃziczil dwunaʃcze [grzi] rv
blow anýmu gich wynowath