Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1427 Pisarz: 29 Numer roty: 845
Eadem. Item nobilis Mathias de Jaroczino habet iurare contra nobilem Przedpelk de Coszmin ad proximos terminos particulares post festum Penthecostes:

Tako etc. yakom
ia nýewynowath panu poz
nanʃkemu za hinʃt dwudzeʃtu
grziwen