Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1427 Pisarz: 29 Numer roty: 841
Mlini. Rota, qua iurabit nobilis Jaroslaus de Mlini contra nobilem Johannem de Jaroslawecz ad proximos terminos particulares:

Tako mý
etc. yakom nyewýnowath pol
czwartý grziwný Janowy Ja
roʃlawʃkemu mimo tho czʃom
wyʃnal