Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1427 Pisarz: 29 Numer roty: 840
Eadem. Item nobilis Przedpelk habet superiurare centum marcas minus octo marcis contra nobilem Mathiam de Jaroczino dampni metsextus — Rota:

... Tako mý etc. yako mam ʃʃto
grziwen przeʃzoʃmÿ ʃcodi o
nyewyprawyeni zpyenandzi
wktore pan maczey oczʃa me
go wrøczil. ... yako ʃwyacz
czø yako pan przedpelk ma
ʃcodi ʃto grziwen przeʃz oʃzmý
grziwen onýewyprawyenýe
pyenâdzy wktore pan maczeý
oczʃa [meo] pana przedpelkowe
go wrøczil.