Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1427 Pisarz: 29 Numer roty: 839
Coszmin. Nota: Nobilis Przedpelk de Coszmin habet superiurare centrum octuaginta et quatuor marcas dampni contra nobilem Mathiam de Jaroczino metsextus tali rota:

Tako
mý pomoʃzy yako mam ʃʃto
Oʃzmdzeʃzanth y cztyrzi grziven
ʃzcody [onyezaplaczenye] (onýewyprawanye) pye
nyądzý wktore oczʃa mego
wrøczil pan maczey ...
yako ʃwyadczø yako pan przed
pelk ma ʃcodi ʃʃto grziwen oʃm<...> y cztyrzi onye wypra
<...> pyenyandzi wktore <...> pana przedpelkowego <...>n maczey wrzoczil