Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1427 Pisarz: 29 Numer roty: 838
Rota subscriptorum. Rota:

Tako nam etc. yako dobe
ʃlaw wʃzyøl cztyrzi adwadze
ʃcza grziwen groʃzy ʃzyrokych ʃkatharzinø matkø Smých
nýnø a ýadwýʃczynø , gichʃze
polowycza ʃlucha nanÿe po
gich matky ʃzmýerczi