Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1427 Pisarz: 29 Numer roty: 836
Rota, qua iurabit nobilis Nicolaus de Grzibowo contra nobilem Byenak de Brzostkowo ad proximos terminos particulares:

Tako mý etc. yako
thy cobili (dzewýøczoro) czʃo zayøthy na
mego pana dziedzine (naprzibiʃlawýu) nyeʃo
ʃwyerzepe ale robotne