Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1427 Pisarz: 29 Numer roty: 834
Paczerz. Item rota, qua iurabit providus Petrus Paczerz de Srzoda contra nobilem Henricum olim de Wyszacowo ad proximos terminos particulares:

Tako my etc. yako mý
dluʃzen pan Jandrzich polczwar
ti grziwny ʃa ʃukno