Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1426 Pisarz: 29 Numer roty: 832
Rota:

yako tho ʃwyadczø yako czʃo ʃza
lowala helena na clÿmka opÿ
øcz ran tamo helena byeʃza
la nadom naclimkow ydala
mu pýrzwe trzi raný a tam
czʃo ʃzye doʃtalo tho ʃzye gýe
doʃtalo zagey poczøtkem yʃzy
pyrzwe ranila.


Testes nobilis Clementis de Vangri contra Helenam de ibidem: primus Laurencius de Staw, secundus Nicolaus scultetus de Scarboszewo, tercius Andreas de Nadarszice, quartus Borzislaus de Grabyonky, quintus Miroslaus de Staw, sextus Nicolaus Medzanka de Falicowice.