Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1426 Pisarz: 29 Numer roty: 827
Rota:

yako tho ʃwyadczø yako czʃo
kzýandz Canczlerz dal lowýcz
ribi tho dal lowycz naʃwem
naprawem anýe napana woy
czechowem.


Testes venerabilis domini Nicolai de Gorka cancellarii Poznaniensis contra nobilem Albertum de Gora: primus Petrus de Tarnowo, secundus, Jacobus plebanus de Droszyno, tercius Derslaus vicarius in Swarzødz, quartus Nicolaus de Szýekýrky, quintus Nicolaus de Swyecotky, sextus Jacussius de Syekyrky.