Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1426 Pisarz: 29 Numer roty: 825
Rota, qua iurabit Barthossius de Cromolice contra nobilem Przedpelk de Coszmin ad proximos terminos particulares:

Tako
etc. yako nýemynøla trzi latha
ʃluʃbye czʃo mý gyø mýal pan
przedpelk zaplaczicz