Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1426 Pisarz: 29 Numer roty: 824
Byeganowo. Rota, qua iurabit nobilis Petrassius de Strzalkowo ad instanciam nobilis Michaelis Bartsky:

Tako mý etc.
yakom ia nyeprze[ʃ]ymowal dlugu
pana lichinʃkego naʃzýø, aným
tego dlugu wynowath pyanczy
grzywen panu michalowÿ