Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1426 Pisarz: 29 Numer roty: 823
Rotha subscriptorum:

ÿako ʃmý bili poʃzlÿ odpana mýco
laya do burgrabÿe pana przedpelco
wego abi dal trzi kmecze napanʃkýe
ʃkaʃzanÿe a on gÿch dacz nÿechczal
... yako ʃwadczimi etc.


Induccio Wÿelawesz. Testes nobilis Nicolai de Wÿelawesz contra nobilem Przedpek de Coszmin: primus Venceslaus de Racziborowo nunccius, secundus Mathias de Sczukowo nunccius, tercius Michael Jelithowsky nunccius, quartus Derslaus Racziborowsky in testimonium, quintus Scarbymir de Cromolice, sextus Miroslaus de ibidem.