Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1426 Pisarz: 29 Numer roty: 822
Post matrem:

yako nýcolaý ieʃt naʃz
brath pomaczerzi ʃlachetne crwýe ʃulymi ...