Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1426 Pisarz: 29 Numer roty: 821
Kyczka. Nota: Nicolaus Kyczka habet se expurgare gd instanciam nobilis Nicolai Czwek de Pyglowice pro infamia nobilitatis, videlicet post patrem de clenodio &Cocothi& et post matrem de clenodio &Sulyma&. Qui primi iurabunt:

Tako nam etc.
yako Micolaý ieʃt naʃz brath
ʃlachetne Crwye cocothow