Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1426 Pisarz: 29 Numer roty: 820
Rota subscriptorum:

yako ʃwÿadczø yako wlodarz pana
wrzeʃzyenʃkego dal rok vitowy
zaýego obeʃlanim aon nýan nye
bil


Testes strennui Nicolai de Wrzesna contra nobilem Vitum olim de Drzøsgowo: primus Miroslaus de Paxino, secundus Andreas de ibidem, tercius Paulus de ibidem, quartus Thomislaus de Golczewo, quintus Nicolaus Andree de Falicowice, sextus Petrus Drumlicz de Sobyeszyrzne.