Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1398 Pisarz: 7 Numer roty: 82
Item sic iurabit domina Afca de Grabosseuo contra Paulum kmethonem ibidem:

Taco mi pomozi +
iacoʃzm ya neʃlala napaulow ogrod
ani gemu zela porvano ani vzithka y
mam