Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1426 Pisarz: 29 Numer roty: 819
Rota subscriptorum:

... Tako mÿ pomoʃzy etc. ya
kom ia dal dzeʃzancz grziwen gr.
ʃzyrokich pýotrowy zaʃwyøhnø. ...


Induccio Falicowice. Testes nobilis Johannis de Falicowýce contra Petrum de ibidem: primus Vincencius de Falicowice, sed eo perdere non debet.