Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1426 Pisarz: 29 Numer roty: 818
Gora. Nota: Nobilis Albertus de Gora habet adducere Vitum olim de Borzýcowo, familiarem suum, ad proximos terminos particulares ad instanciam venerabilis domini Nicolai cancellarii Poznaniensis, qui habet iurare:

Ta
ko my pomoʃzy etc. yako czʃom
wʃzýøl ʃzýecz thom wʃzyøl name
go pana [dzed] vodzýe y nadzedzi
ne nabiʃcupiczach