Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1426 Pisarz: 29 Numer roty: 817
Strzeszky. Nota: Nobilis Nicolaus de Strzeszky habet superiurare quinque wlnera ad proximos terminos particulares metsecundus videlicet cum nobili uno ad instanciam nobilis Venceslai Mlanka de Oczosnÿ. Solus tali rota:

yako
[thø] vyanczlaw Mlanka dal mý (thø)
pyancz ran ktore woʃzný oglø
dal. ... yako tho ʃwyadczø
yako vyanczlaw dal thø [raný] pýøcz
ran mycolayewy Strzeʃzkowʃke
mu czʃo gye woʃzný oglødal