Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1426 Pisarz: 29 Numer roty: 815
Lowyanczice. Nota strennuus Stanislaus de Lowyanczice habet metsextus superiurare septuaginta et quinque marcas dampni contra nobiles Vincencium de Volycza, Barthossium de Stangoszýgya et Zawissium de Gorka tali rota:

... yako onÿe
zaplaczenye ʃedmydzeʃzýanth
a pyanczy grzýwen mam tele
ʃcody [(yako) (ʃedmidzeʃzanth) pom] ... [J] yako Stani
ʃlaw ma tele ʃcodý onýeza
placzenye ʃedmýdzeʃʃzant apyâ
czy grzýwyen. [czʃo pomy]