Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1426 Pisarz: 29 Numer roty: 814
Rota subscriptorum:

yako ʃwyadczø yako mýcolaý nye
wʃzyøl dzeʃzyanczy grzywen hele
nye [ʃa] roʃzbýwʃzy gýe ʃcrzinky


Testes nobilis Nicolai de Falicowice contra Helenam de ibidem: primus Nicolaus filius Andree de Falicowice, secundus Wraczslaus de ibidem, tercius Nicolaus Grabyonowsky Ganszyorek, quartus Vincencius de Staw Laurencii, quintus Nicolaus de Falicowice, sextus Johannes de ibidem filius sartoris.