Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1426 Pisarz: 29 Numer roty: 813
Rota testium:

yako tho ʃwyadczø yako wyâczencz
nyekazał wzÿøcz czlowyeka za
bytego do wʃÿ, aný ʃzye zamowil
zmýcolaýem othego czlowýeka wpo
ʃtwolʃtwýe ʃtacz


Testes nobilis Vincencii de Gorka contra nobilem Nicolaum de ibidem: primus Wlost de Podrzecze, secundus Johannes Jeszewsky familiaris Janussi Zaleský, tercius Nicolaus filius Petri de Yeszorý, quartus Adam de Ostrowyeczno, quintus Nicolaus Raszewsky, sextus Adam Belczek olim de Bernartky.