Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1426 Pisarz: 29 Numer roty: 810
Bartsky. Rota, qua iurabit nobilis Michael Bartsky ad instanciam Mancarii de Brzesnýcza ad proximos terminos particulares:

Tako etc.
yako [Olbracht ] Mancarz mý wro
czil [mÿ] liʃt røkogemʃky yʃzy
olbracht wyprawil atego liʃtam
ýa ku wýernýma røkoma nye
bral