Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1426 Pisarz: 29 Numer roty: 809
Rota Borzeyewo:

ýako tho ʃwyadczø ÿako pan Burczek
nÿeÿachal wpanýe [he] heleny
zapuʃt, y nyeporøbil gwaltem
dwudzeʃtu adwu døbu yedno
czʃo mu dala panÿ yʃʃwým
zwakem y gdze mu wydz gich
vcazal


Testes strennui Petri Burczek de Borzeyewo contra Helenam de Gorka: primus Vincencius Bodzeporowice, qui sedet in Wyslawice, secundus Ozep de Markowice, tercius Andreas de Penký, quartus Andreas de Zdzichowice, quintus Petrus de Wyslawice, sextus Byenak de Vangerske.