Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1426 Pisarz: 29 Numer roty: 808
Alii in testimonium:

yako ʃwyadczø yako hanka dzer-
ʃzcze tho czʃo ʃzye dzalem doʃtalo,
anycz ktemu wyączey nyeprziora
la


Testes virtuose Hancze de Starcowyecz contra nobilem Msczich de Pyantkowo: primus Nicolaus Czacerad de Falkowo divisor, secundus Janussius de Budzilowo divisor, tercius Johannes Czolnochowsky in testimonium, quartus Pýotrek de Yeszory, quintus Baranek de Placzky, sextus Mathias de Grodzecz.