Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1426 Pisarz: 29 Numer roty: 807
Rota divisorum:

Tako nam ... yakoʃmý dzel
czamý bili, y przidzeliliʃmÿ dwe
czøʃczy hancze ʃʃyoʃtrą [dwÿe czø
ʃczy] a [tacz] (ktemu) wyøcze% nyep(rzi)[o]orala