Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1426 Pisarz: 29 Numer roty: 801
Rota. Presentes, qui circa hoc fuerunt:

yako ʃwyadczø yako czʃo pan Milaý wrøczil Budzilowʃkego do pana
woyczecha ʃtego gÿ wypraw(ya)[i]l
czynÿøcz zaplatø a pan woýczech
gýe bracz nyechczal


Testes nobilis Janussii de Budzilowo ad instanciam nobilis Alberti de Gora: primus Andriczka de Nadarszyce, qui presens fuit, secundus Nicolaus Wangersky, qui presens fuit, tercius Johannes Senko de Sobyeszyrzne, qui presens fuit, quartus Johannes de Wrzesna et accepit cum licet est sibi gener et non wlt eo perdere, quia habet eius sororem germanam &wuyczanø&, quintus Baranek de Grodzecz, sextus Barthossius de Tarnowo.