Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1426 Pisarz: 29 Numer roty: 800
Rota:

yako tho ʃwyadczø yako czʃo ʃza
[lowal]lowano otpana Burcz
ka napana yanuʃza o [kon]
pol oʃmý grziwný gr. ʃzyrokich
dla konýa, temu mýnøli
trzi latha nyʃz pan Januʃz poʃwem vgaban.


Borzeyewo. Testes venerabilis domini Mathie de Borzeýwo ad instanciam strennui Burczkonis de ibidem: primus Thomko de Goczalkowo, secundus Wyrzchos de Ruscze, tercius Troyanus de ibidem, quartus Borko de ibidem, quintus Barthosz de Glinky, sextus Johannes Bodzeporowský.