Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1425 Pisarz: 29 Numer roty: 798
Nadarszice. Rota, qua iurabit nobilis Thomislaus de Nadarszice ad instanciam Przibislai olim de Oblaczkowo et uxoris ad proximos terminos particulares:

Tako mý
etc. yakom ya nýezamowil
ʃzye pyączynaʃcze grziwen groʃ
ʃzý ʃzyrokich przibiʃlaowý ý
yego ʃzenÿe na ʃwÿantký [o]
omynøle, ale czʃoʃmu vyno
vath thom wynowath dzeʃzâcz
grzywen na godi przýdacze a
nýczʃʃem wýøczey nyewyno
wath